top of page

Freelance consultant en STR.AATwerker

STR.AAT schakelt even over naar de 'ik-persoon'

Als freelancer kan ik ondersteunen in heel wat thema's gelinkt aan de stad, zoals participatie en cocreatie, straatactivisme en straatkunst, transitiemanagement, mobiliteitsbeleid of geografische analyse. Deze freelance opdrachten zijn vooral een tegengewicht voor de socio-culturele projecten die we onder STR.AAT opzetten (en nooit binnen de logica van een verdienmodel uitgedacht worden).

Ik licht kort even mijn ervaringen toe, maar voor meer info verwijs ik graag naar mijn CV. Als je dan nog met vragen zit, aarzel niet me even te contacteren.

 
Mijn ervaringen:
        - onderdeel van het cocreatie- en transitiebureau Meneer De Leeuw

- buurtwerk en participatie (cf. Buurtwerk Rooigem Gent, mobiliteitsplan Nijlen, ...)

- transitiemanagement (opleiding Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Amsterdam, gastprof UGent in Duurzame Mobiliteitstransities)

- (sociale dimensies van) mobiliteit (doctoraat en post-doctoraal onderzoek VUB en UGent)

- geografische analyse (GIS)

- lezingen (lokaal tot internationaal, zie CV)

- workshops (format: verhalen en verbeelden)

- publicaties (zowel wetenschappelijke artikels, boekhoofdstukken als beleidsrapporten)

IMG_7068.jpeg

Cocreatietraject mobiliteitsplan Nijlen

bottom of page