top of page

12m²: beperkt in ruimte, onbeperkt in verbeelding

In de naoorlogse periode heeft de industrialisatie en specifiek de opkomst van de autoindustrie gezorgd voor een heuse boom in het gebruik van privaat gemotoriseerd verkeer. Onze steden, openbare ruimte en plek voor de deur zijn volledig ontworpen in het teken van de auto.

Toch zien we wereldwijd dat steden en regio's de ruimte ingenomen door de auto trachten terug te winnen. Bovendien willen ze zo ook negatieve externe effecten zoals geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersongevallen of infrastructuurkosten terugdringen. Groene ruimte, ontmoetingsplekken of speelplaatsen kunnen de ruimte die vrijkomt omtoveren; allemaal invullingen die de inwoners ten goede komen.

In samenwerking met VZW Planché, autodelen.net (en het Verover de ruimte-platform) en het Gents Milieu Front wil het 12m² project verderbouwen op dit idee door burgers te bevragen en actief te laten deelnemen aan het denkproces omtrent de ruimte-inname van de auto. 12m² is namelijk heel veel (ongeveer de grootte van een slaapkamer in een gemiddeld rijhuis!).

En dus bevraagt het project burgers naar hun invulling van 12m², gaande van zeer praktische uitwerkingen (een fietsenstalling, een bankje) tot gekke, creatieve ideeën (een tijdelijke dansvloer voor een tangoles, een in de grond ingebouwde trampoline). Daarnaast willen we ook op zoek gaan naar de uitdagingen en barriéres die mensen ondervinden om een parkeerplaats op een andere manier in te vullen.

Alle voorstellen - maar ook bedenkingen - worden verzameld in een uitgebreide catalogus, die zowel burgers als beleidsmakers kunnen aanzetten tot actie. Aarzel dus niet om ons je ideeën maar ook bekommernissen en bedenkingen op te sturen. 12m², dat is beperkt in ruimte, maar onbeperkt in verbeelding!

Wat zou jij doen met 12m²?

Bedankt voor de inzending!

Of download ons 12m² canvas en ga zelf al tekenend of photoshoppend aan de slag!

Leuke inzendingen

zeppelin_2.gif
12m²_bijenkast.jpg

Een zeppelintoren (ingezonden door Dries)

Bijen houden op 12m²

Bestaande voorbeelden

Voorbeeld-NRC.jpg

Verplaatsbaar kippenhok (NRC, Amsterdam)

art gallery - bron Prewett Birley Archit

Kunsttentoonstelling (Prewett Bizley Architects, London)

bottom of page